tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
  • homepage
  • nabídka služeb
  • reference
  • odkazy
  • kontakty
 

Integrovaná prevence (IPPC) >

Integrovaná prevence a omezování znečišťování známá pod anglickou zkratkou IPPC (Integrated Prevention Pollution and Control) je v ČR upravena zákonem č. 76/2002 Sb., a vychází se směrnic EU o integrované prevenci a omezování znečištění, která stanovila nová pravidla pro integrovaný postup při vydávání povolení výrobních činností velkých průmyslových a zemědělských podniků.

Postupu podle zákona č. 76/2002 Sb., podléhají typy průmyslových a zemědělských činností vyjmenované v příloze č. 1 tohoto zákonaDokument PDF.

K povolovacímu procesu nového záměru vyjmenovaného v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., je nutné vypracovat žádost obsahující všechny relevantní informace z oblasti nahrazovaných složkových povolení a také další informace z hlediska úspory surovin, energií a uplatnění nejlepších dostupných technik (tzv. BAT - Best Available Techniques).

Pro nové záměry vyjmenované v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., se vydává integrované povolení již před stavebním povolením.

Pokud podnik, který je v současnosti provozován podle integrovaného povolení a plánuje změnu, je nutné zpracovat žádost o změnu integrovaného povolení a ohlásit tuto změnu příslušnému úřadu, který posoudí zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu zařízení. Dle toho je zákonem upraven postup vydávání změny integrovaného povolení.

Příslušným úřadem pro vedení správního řízení k vydání integrovaného povolení je vždy příslušný krajský úřad.

Plnění podmínek vydaných integrovaných povolením podléhá pravidelné kontrole ze strany ČIŽP a přezkumů ze strany krajských úřadů.

Zajistíme:
  • zpracování kompletní žádosti o integrované povolení či jeho změnu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, případně ohlášení plánované změny
  • poradenství v problematice integrovaného povolení, při kontrole a přezkumu integrovaného povolení, včetně dohledu plnění podmínek vydaného integrovaného povolení
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz