tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
  • homepage
  • nabídka služeb
  • reference
  • odkazy
  • kontakty
 

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) >

Ochrana ZPF je upravena zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatelé územních plánů, osoby oprávněné k těžbě nerostů a investoři větších staveb musí předkládat vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF. Obsah těchto vyhodnocení upravuje vyhláška č. 13/1994 Sb.

Při podávání žádosti o vynětí půdy ze ZPF je nutné také předložit výpočet odvodů za odnětí a bilanci skrývky kulturní vrstvy půdy. U dočasného vynětí také návrh technické a biologické rekultivace.

Zajistíme:
  • zpracování posouzení vlivů na ZPF - pro potřeby stavby, těžby nerostů nebo územního plánu
  • zpracování žádosti o vynětí půdy ze ZPF
  • výpočet odvodů za trvalé nebo dočasné odnětí půdy ze ZPF
  • bilance skrývky kulturní vrstvy půdy
  • návrh technické a biologické rekultivace při dočasném odnětí půdy ze ZPF
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz