tel. 606 606 986
e-mail: peskova@dhw-eko.cz
DHW s.r.o. - ekologie
www.dhw-eko.cz

DHW s.r.o.
Osobní přístup, mobilita
a řešení úměrná problematice
 • homepage
 • nabídka služeb
 • reference
 • odkazy
 • kontakty
 

SEA >

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí známé pod anglickou zkratkou SEA (Strategic Environmental Assessment) je nástrojem strategického rozhodování. Jsou rozlišovány 2 procesy strategického posuzování vlivů:

1. posuzování vlivů koncepcí
Posuzování vlivů koncepcí probíhá samostatným procesem vedeným podle zákona č. 100/2001 Sb.,.
Posuzují se:
 • koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.Dokument PDF, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, včetně jejich změn
 • koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, včetně jejich změn
 • koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropského společenství, včetně jejich změn
Tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce. Pokud je toto dotčené území menší, pak se nutnost posouzení koncepce stanoví na základě provedeného zjišťovacího řízení.

Pro zjišťovací řízení je nutné zpracovat oznámení podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., pro posouzení koncepce pak vyhodnocení vlivů koncepce podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb.


2. posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovacích dokumentací
Posuzování vlivů územně plánovacích dokumentací (zásady územního rozvoje, územní plány a jejich změny) probíhá podle stavebního zákona.

Již ve fázi zadání územně plánovací dokumentace rozhoduje příslušný úřad, zda bude tato dokumentace podléhat posouzení vlivů na životní prostředí, které je součástí posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj. Obsah posouzení vlivů na životní prostředí upravuje příloha stavebního zákona.

Projednávání posouzení vlivů probíhá společně s projednáváním územně plánovací dokumentace. Vlastní posuzování probíhá již ve fázi konceptu územního plánu, jehož je posouzení součástí. V případě, že návrh územního plánu obsahuje variantu vyhodnocenou z hlediska vlivů na životní prostředí již ve fázi konceptu, návrh se znovu nevyhodnocuje.

Zajistíme:
 • zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona
 • zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj podle stavebního zákona
[ homepage ]   [ tisk ]
 
Copyright © 2011  ·  DHW s.r.o. - ekologie  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz